Årsskrift 2022

Her kan du læse om året, der gik, i dansk skibsfart.

Farefuldt farvand

Det har på mange måder været endnu et historisk og udfordrende år for dansk skibsfart.

Her tænker jeg ikke mindst på krigen i Ukraine, som med dens alvorlige menneskelige konsekvenser har fået mange af vores daglige bekymringer til at synes ligegyldige, men også på kampen mod pirater vest for Afrika og de fortsatte udfordringer, som stadig følger efter COVID-19.

Krigen i Ukraine har stillet erhvervet i vanskelige dilemmaer. Mange har sagt stop for nye forretninger i Rusland, mens vi navigerer gennem sanktioner og samtidig håndterer helt lavpraktiske spørgsmål som f.eks., hvordan vi udbetaler løn til vores russiske søfarende.

Vi forstår og støtter alle de hårde sanktioner mod Rusland og håber, at der snart findes en løsning, så freden igen kan sænke sig over Europa.

Før krigen i Ukraine brød ud, var det COVID-19 pandemien, der krævede vores fulde opmærksomhed. De mange rej­se­re­strik­tio­ner, nedlukninger og hjemsendelser ændrede for­brugs­møn­stre­ne og satte for­sy­nings­kæ­der­ne under pres. Det betød store udsving i fragtpriserne, som udviklede sig meget forskelligt i de forskellige segmenter.

Udviklingen betød dog også, at vi ramte et ”all-time-high” med vores bidrag til eksporten. Intet mindre end 325 milliarder kroner eksporterede rederierne søtransport for i 2021.

779 skibe sejlede ved årsskiftet 2021/2022 under Dannebrog. Det er 15 skibe mere end året før og det højeste antal nogensinde. Samtidig vokser vores opererede tonnage, så vi fortsat er placeret i top-10 over verdens største sø­fart­s­na­tio­ner. Det kan vi godt tillade os at være stolte af.

Men den størrelse søfartsnation forpligter også. Og jeg er glad for at se danske rederier helt i front i den grønne omstilling af skibsfarten. Ligeledes glæder det mig, at Danmark er sit ansvar som stor, stolt søfartsnation bevidst og bidrager aktivt til den grønne omstilling af skibsfarten — blandt andet med vores lederskab af Shipping Mission Innovation.

Vi har i Danske Rederier med vores nye strategi ”Towards Zero” sat os det ambitiøse mål at accelerere den grønne omstilling af den globale skibsfart. Det kræver innovation, om­stil­lings­pa­rat­hed og betydelige investeringer i nye teknologier de kommende årtier.

En forudsætning for grøn omstilling er grønne brændstoffer. Ikke kun til vores skibe, men også til flytrafikken og andre svært omstillelige brancher.

Derfor udgiver vi i dag en større analyse af, hvor meget vedvarende energi, Danmark skal levere som bidrag til at gøre skibsfarten CO2-neutral. Det kommer du til at høre meget mere om.

God læselyst.

Jacob Meldgaard, CEO i TORM og formand for Danske Rederier

Vi forstår og støtter alle de hårde sanktioner mod Rusland og håber, at der snart findes en løsning, så freden igen kan sænke sig over Europa.
Jacob Meldgaard, CEO i TORM og formand for Danske Rederier

Året kort

Juni 2021

I årevis har Danske Rederier arbejdet for, at regler for slæbebådes indretning skulle være ens uanset flag. I juni lykkedes det at få sløjfet de danske særregler til gavn for de danske slæbebådes kon­kur­ren­ce­ev­ne.

Juli 2021

Et år efter etableringen af en crewbridge i Københavns Lufthavn har næsten 3.000 søfolk anvendt ordningen. Danske Rederier lavede sammen med fag­for­e­nin­ger­ne og regeringen ordningen under COVID-19 for at muliggøre be­sæt­nings­skift for rederiernes søfolk.

August 2021

Regeringen gør det muligt for søfolk, der kommer til Danmark at blive vaccineret mod COVID-19. Det gælder uanset deres nationalitet og foregår både i havn og på havet.

1/12

Danmarks største eksporterhverv

Skibsfarten er uden sammenligning Danmarks største eksporterhverv. Sidste år slog alle rekorder med en stigning på 37 procent til 325 milliarder kroner. Stigningen skyldes i høj grad de unormalt høje fragtrater, der fulgte i kølvandet på corona.

Knap en fjerdedel af den samlede eksport

Søtransport tegnede sig for knap en fjerdedel af Danmarks samlede eksport i 2021

Fortsat vækst i flåden

Flåden af danskflagede skibe vokser stadig i lighed med foregående år.

Antal ansatte i skibsfarten år for år

Antallet af ansatte i branchen voksede i år til det højeste niveau set over de sidste fem år.

Hvor går eksporten hen?

Sammenlagt er Asien det største eksportmarked, som tegnede sig for 33 procent af eksporten, efterfulgt af Europa med 26 procent og Nordamerika med 12 procent. Kina er uden sammenligning det største eksportmarked.

Blandt verdens største sø­fart­s­na­tio­ner i verden

Målt på opereret tonnage ligger Danmark i topti over verdens største sø­fart­s­na­tio­ner.