Uddannelse

Danske rederier og Det Blå Danmark som helhed har brug for veluddannede medarbejdere med de rette kompetencer. Her kan du læse om ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der og kurser udbudt af Danske Rederier.

Emner

Uddannelse

Danske Rederier og Det Blå Danmark som helhed har brug for veluddannede medarbejdere med de rette kompetencer.

Uddannelse

Dansk Sø­fart­s­lo­v­giv­ning og arbejdsmiljø §16

Dansk Sø­fart­s­lo­v­giv­ning for udenlandske se­ni­o­r­of­fi­ce­rer og skibsførere og arbejdsmiljø §16. Se hvilke kurser, der udbydes.

Dansk Søfartslovgivning og arbejdsmiljø §16

Danish Shipping Education

Two-year education course for shipping traniees, where you as a trainee are employed by a shipping company. As part of the education, you meet up with other international trainees on four modules with a duration of one week during the two years.

Danish Shipping Education

Maritimt Praktikkontors markedsplads

Danske Rederiers praktikkontor arbejder for at sikre, at der er praktikpladser til de unge, der ønsker en maritim uddannelse.

Maritimt Praktikkontors markedsplads

Kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling

Danske Rederier administrerer den mellem re­de­ri­o­r­ga­ni­sa­tio­ner­ne og HK og 3F etablerede Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­fond, hvorfra der kan søges om støtte til udvikling af medarbejdernes kompetencer med henblik på at bevare og styrke be­skæf­ti­gel­ses­mu­lig­he­der­ne og virksomhedens kon­kur­ren­ce­ev­ne.

Kompetenceudvikling

World Careers

Danske Rederier har brug for veluddannede medarbejdere med de rette maritime kompetencer. Derfor fastholder Danske Rederier det høje am­bi­tions­ni­veau i re­k­rut­te­rings­kampag­nen for Det Blå Danmark 'World Careers'.

World Careers

Kom med Ombord

Lyst til at se verden og opnå sejltid samtidig? Så kig nærmere på prak­tik­for­lø­bet 'Kom med Ombord', hvor du kan prøve kræfter med flere typer sejlads og komme rundt i verden.

Kom med Ombord

Danish Shipping Academy

Danish Shipping Academy tilbyder et bredt spektrum af uddannelser og kurser for såvel sejlende som landbaserede ansatte med henblik på at sikre med­lem­s­re­de­ri­er­nes ansatte de bedst mulige kompetencer.

Danish Shipping Academy (3)

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores pressemeddelser og få en mail, når der er nyt fra Danske Rederier