Uddannelse

Information til rederierne

Her finder du nyttig information til rederierne om praktikpladser. Du er meget velkommen til at tage kontakt til os i prak­tik­kon­to­ret, hvis du har spørgsmål, som ikke er besvaret på siden.

Rederier kan søge om prak­tik­pladstilskud op til 80.000 pr. år hos Uddannelses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et, hvis rederiet er godkendt som praktiksted til en af følgende uddannelser: Skibsofficer, maskinmester, skibsfører, skibsassistent.

An­søg­nings­fri­ster­ne er hvert år 28. februar og 30. september.

Pr. 1. januar 2022 bliver støt­te­o­rd­nin­gen til praktikpladser på udenlandsk flagede skibe permanent. Det betyder, at danske rederier kan søge tilskud til praktik, der afvikles på skibe under udenlandsk flag (op til 50%). Per­ma­nent­lig­gø­rel­sen gør, at rederier ikke længere skal begrunde, hvorfor det ikke er muligt at finde den fornødne praktikplads under dansk flag. Her finder du mere information samt an­søg­nings­ske­ma.

Sådan kan Danske Rederier hjælpe med oprettelse af praktikpladser

 - Godkendelse som praktiksted: Danske Rederier hjælper meget gerne med udfyldelse af de formelle administrative opgaver, der er i forbindelse med at blive godkendt som praktikplads. Godkendelse af et rederi som praktiksted sker altid i samarbejde med en af de maritime skoler.

- Afklaring af lønforhold til den studerende: Her kan Danske Rederier hjælpe med, hvornår den studerende kan sejle på SU, og hvornår den studerende er berettiget til løn. 

- Rekruttering: Danske Rederier har en lille 'bank' af ansøgninger og CV'er fra studerende fra de maritime skoler. Rederierne er altid velkommen til at kontakte Danske Rederiers ud­dan­nel­ses­kon­su­len­ter for at få adgang til disse. Vi sørger altid for, at de ansøgninger og CV'er vi modtager bliver kva­li­tet­stjek­ket og opfylder en vis standard. 

- Onboarding: I arbejdet med at sikre en god on­bo­ar­ding­pro­ces kan Danske Rederier være behjælpelige med gennemgå, hvad kendetegner et godt on­bo­ar­ding­for­løb. Vi inviterer gerne de studerende ind til et forberedende møde om livet til søs.

- Viden om prak­tik­pe­ri­o­ders start- og af­slut­nings­tids­punk­ter: Derudover har vi en bred viden om kompetencer og læringsmål, hvilket vi meget gerne deler ud af.