Seneste nyt
Klima
International skibsfart

Små skridt i den rigtige retning på IMO-møde

Det går fremad med at få kli­ma­re­gu­le­ring af den globale skibsfart på plads. Men processen er kompleks og tager tid. Det er status efter det første møde i IMO’s Marine Environment Protection Committee siden vedtagelsen af den nye strategi om klimaneutral skibsfart omkring 2050.

Sidste uge mødtes alle medlemslandene i IMO’s Marine Environment Protection Committee i London for første gang, siden de samme lande sidste år vedtog en banebrydende og ambitiøs strategi om, at den globale skibsfart skal være klimaneutral omkring 2050. Et af de væsentligste punkter på dagsordenen var fastlæggelsen af global, forpligtende kli­ma­re­gu­le­ring af skibsfarten. 

Man er på mødet i IMO blevet enige om strukturen for de videre forhandlinger. Således vil man i IMO bl.a. arbejde videre med en økonomisk mekanisme, der skal give incitament til omstillingen henimod net-zero og en brænd­stof­stan­dard, der gradvist skal være med til at reducere indholdet af drivhusgasser i skibsfartens brænd­stof­for­brug. 

“Vi har hele tiden vidst, at for­hand­lin­ger­ne om at få global kli­ma­re­gu­le­ring af skibsfarten på plads ville blive en vanskelig og kompleks proces både teknisk og politisk. For­hand­lin­ger­ne foregår på et omskifteligt geopolitisk bagtæppe, hvor landene har vidt forskellige udgangspunkter og interesser. Derfor er det væsentligt, at alle 175 medlemslande fastholder ambitionen om klimaneutral skibsfart omkring 2050. Det er i sig selv positivt, at for­hand­lin­ger­ne fortsætter,” siger Nina Porst, direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier. 

Derfor er det væsentligt, at alle 175 medlemslande fastholder ambitionen om klimaneutral skibsfart omkring 2050
Nina Porst, direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier

 

Det er også væsentligt for at fremme rederiernes investeringer i nye grønne skibe, at arbejdet med kli­ma­re­gu­le­ring af skibsfarten skrider fremad. 

”Vi er langt fra i mål, og vanskelige forhandlinger venter forude. Vi har oplevet små men fornuftige fremskridt denne uge. Rammen er sat, og processen fortsætter. Nu skal rammerne udfyldes med mere detaljeret indhold. Jeg er fortsat optimist og tror på, at vi kan nå et godt resultat og få den fornødne regulering på plads senest i 2025,” siger Nina Porst. 

Fakta:

Med strategien blev det også vedtaget, at regulering i form af en prismekanisme, der skal være med til at mindske prisgabet mellem grønne og fossile brændstoffer, og en brænd­stof­stan­dard, der gradvist skal mindske indholdet af fossile brændsler i skibsfartens brændstofmiks, skal forhandles på plads senest i 2025 og implementeres fra 2027. Det er dette arbejde, der nu for alvor er gået i gang.