Seneste nyt
Situationen i Det Røde Hav

Situationen i Det Røde Hav

19. november indledte den yemenitiske op­rørs­be­væ­gel­se Houthierne en række angreb på den civile skibstrafik ud for Yemens kyst i Det Røde Hav og den vestlige del af Adenbugten.

Skibe er blevet angrebet med missiler og droner og forsøgt kapret. 

Flere dansk relaterede skibe har også været mål for angreb. 

Som konsekvens af den uholdbare sik­ker­heds­si­tu­a­tion sejler der pt. langt færre skibe igennem Det Røde Hav og Suezkanalen end normalt. Situationen udvikler sig fra dag til dag, og derfor laver de rederier, der stadig sejler i området, en grundig ri­si­ko­vur­de­ring fra gang til gang og undersøger hvert enkelt tilfælde meget nøje. 

En international koalition med USA i spidsen har etableret Operation Prosperity Guardian, der skal genoprette den maritime sikkerhed i området. 

USA og England har i samarbejde med en række andre lande gennemført en række målrettede angreb på Houthiernes infrastruktur og kapabiliteter i området

Et bredt flertal i det danske Folketing har vedtaget, at Danmark deltager i Operation Prosperity Guardian med en fregat. Endvidere er det fra dansk side besluttet, at man vil tilslutte sig den koalition af lande, der har udført bombeangreb på Houthiernes infrastruktur og kapabiliteter i området. Danmark udsender i den sammenhæng en stabsofficer.

Den 19. februar 2024 besluttede EU at lancere flå­destyr­ke­o­pe­ra­tion ASPIDES med mandat til at beskytte skibsfarten og den fri sejlads i området i tæt samarbejde med de internationale partnere, der allerede er til stede. Det danske Folketing havde i forvejen givet mandat til, at den danske fregat kan overgå til en EU-mission.

4. april 2024 returnerede fregatten Iver Huitfeldt til Danmark efter en vel overstået mission. Den internationale koalition fortsætter indsatsen for at beskytte den civile skibstrafik i området.

Vi er utrolig glade for, at Danmark nu går med i den internationale koalition og samtidig sender en fregat afsted for at beskytte vores søfarende og skibe.

Danske Rederiers holdning: 

Houthiernes angreb på søfarende, handelsskibe og den frie sejlads på verdenshavene er fuldstændig uacceptable.  

Det vigtigste for os er, at vores søfarende skal kunne sejle sikkert igennem Det Røde Hav uden at frygte angreb. De søfarendes familier skal kunne være sikre på, at de får deres kære trygt hjem igen 

Danmark er et lille land men en stor søfartsnation. Derfor skal Danmark selvfølgelig bidrage til at forsvare retten til fri sejlads. Derfor bakker vi også op om, at Danmark er en del af den internationale Operation Prosperity Guardian og har valgt at sende en fregat til området. Vi håber, det vil bidrage til, at handelsskibe trygt og sikkert kan genoptage sejladsen på den vigtige rute gennem Det Røde Hav.  

Vi har fuld tillid til, at deltagerne i den internationale koalition vil gøre, hvad der skal til for at genetablere sikkerhed og stabilitet i Det Røde Hav. 

Vi er stolte af, at Danmark går forrest for at beskytte vores søfarende og den fri sejlads på verdenshavene. 

Fakta om Suezkanalen:

·        En af verdens vigtigste maritime genveje der årligt lader 12 procent af verdenshandlen glide forbi. 

·        Ca. 2.500 dansk opererede skibe passerer gennem området årligt

·        50 store handelsskibe passerer hvert eneste døgn - 365 dage om året - og sparer dermed turen syd om Afrika. En omvej på cirka 6100 kilometer, hvis du tager turen fra Shanghai til Rotterdam. Der er tale om forskellige skibstyper (container, tank, bulk mv). 

·        Hele 75 procent af de varer, vi importerer til Danmark, bliver sejlet hertil. Og 80-90 procent af verdenshandlen fragtes på en af havets blå motorveje.