Seneste nyt
Klima
Offshore

Ny CCS-strategi: Danmark kan blive CO2-hub i Europa

Med sin nye CCS-strategi har Europa-Kommissionen nu udstukket en fælles retning for fangst, anvendelse og lagring af CO2 i EU. Strategien fremhæver Danmark som en pioner på området, og Danske Rederier forudser, at Danmark kan få en central rolle.

Når det kommer til at fange og lagre CO2 i undergrunden, er Danmark med helt i front.

Det anerkendes og nævnes i den CCS-strategi, som EU-kommissionen netop har præsenteret.

Strategien “Industrial Carbon Management strategy” sætter rammerne for ambitionen om at opbygge et indre marked for CO2. Til gavn for klimaet og beskæftigelsen. Alle tiltagene skal selvsagt bidrage til at opnå EU’s klimamål på 90 procents reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2040.

Det vækker glæde blandt Danske Rederiers medlemmer.

“CCS fremhæves som en afgørende teknologi for at nå både danske og europæiske klimamål. Danmark har også her en afgørende rolle, fordi vi har potentialet til at blive CO2-hub for Europa. Strategien fremhæver, at en vigtig byggeklods er fælles europæisk infrastruktur herunder etablering af CO2-rør. Det bakker vi fuldt op om,” siger Martin Rune Pedersen, landechef og head of CCS TotalEnergies Danmark.

CCS fremhæves som en afgørende teknologi for at nå både danske og europæiske klimamål. Danmark har også her en afgørende rolle, fordi vi har potentialet til at blive CO2-hub for Europa.
Martin Rune Pedersen, landechef og head of CCS TotalEnergies Danmark

Samtidig har Rådet og Europa-Parlamentet med en aftale om Net-Zero Industry Act fastlagt en ambition om en lag­ring­ka­pa­ci­tet på mindst 50 mio. ton CO2 pr. år inden 2030, som skal øges til 280 mio. ton inden 2040.

”Lag­rings­po­ten­ti­a­let for CO2 i Danmarks undergrund er meget større, end hvad vi selv kan fange og lagre. Det skal sættes i spil internationalt, så vi kan understøtte EU's målsætninger. Med lagring af CO2 i Nordsøens undergrund har Project Greensand sat en tyk streg under, at teknologien bag fangst og lagring af CO2 fungerer i praksis. CCS er ikke kun streger på et stykke papir eller ord i en rapport. Teknologien er klar, in­fra­struk­tu­ren er der, og nu skal der yderligere skub på udviklingen, for CCS kan spille en vigtig rolle i forhold til at mindske udledningerne i Danmark og resten af Europa,” siger Mads Gade, CEO of INEOS Energy Denmark.

I Danske Rederier noterer man sig med tilfredshed, at Europa-Kommissionen anerkender shipping som en central del af værdikæden, der skal håndtere CO2.

”Danmark er foregangsland på CCUS-området. Det er meget positivt, at man i EU nu tager store skridt henimod at etablere et decideret indre marked for fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2. Nu er der brug for at få de nødvendige internationale aftaler og rammevilkår på plads, så man kan skalere det op og virksomhederne trygt kan foretage de nødvendige investeringer i eksempelvis skibe, der kan transportere CO2. Det har potentiale til at blive et nyt dansk er­hverv­se­ven­tyr,” siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier.

Læs Kommissionens pres­se­med­del­el­se om deres Industrial Carbon Management strategy