Seneste nyt

Danske Rederier hilser ny EU Havnestrategi velkommen

Europa-Parlamentet har vedtaget en såkaldt egen initiativ-rapport, hvor de opfordrer Kommissionen til at vedtage en ny EU-havnestrategi, der anerkender havnenes afgørende rolle i den grønne omstilling af den maritime industri og fjerner de skrappe pro­tek­tio­ni­sti­ske for­an­stalt­nin­ger, der var inkluderet i det første udkast.

I første omgang indeholdt Europa-Parlamentet udkast til en ny EU Havnestrategi en række pro­tek­tio­ni­sti­ske for­an­stalt­nin­ger, som, hvis de blev implementeret, ville have medført uhen­sigts­mæs­si­ge begrænsninger af EU’s muligheder for at fremme globale han­dels­part­ner­ska­ber.

Derfor er Danske Rederier meget tilfreds med, at Europa-Parlamentet har ændret Parlamentets egen initiativ-rapport og skiftet fokus fra de nævnte pro­tek­tio­ni­sti­ske for­an­stalt­nin­ger til i stedet at understrege den vitale rolle, europæiske havne spiller.

MEP Bergur Løkke Rasmussen har spillet en betydelig rolle med hensyn til at styre indholdet i rapporten væk fra de potentielt skadelige pro­tek­tio­ni­sti­ske tiltag.

"EU bør være forsigtig med ikke at læne sig mod pro­tek­tio­ni­sti­ske for­an­stalt­nin­ger. Når EU går ind for regionale pro­tek­tio­ni­sti­ske politikker, kan det provokere gen­gæl­del­ses­ak­tio­ner fra andre lande end Kina, såsom lande i ASEAN, Oceanien, Sydamerika og andre regioner også," sagde Bergur Løkke Rasmussen, MEP, Renew Europe Group.

EU bør være forsigtig med ikke at læne sig mod protektionistiske foranstaltninger.
MEP Bergur Løkke Rasmussen, Renew Europe Group

Det første stra­te­gi­for­slag opfordrede til at stoppe den frie konkurrence ved at begrænse rederier fra ikke-EU landes muligheder for at transportere varer inden for EU. Dette kunne potentielt føre til lignende tiltag i andre dele af verden og dermed i sidste ende skade de europæiske rederier, som opererer og konkurrerer globalt.

"Den Europæiske Union bør omfavne handel fra alle hjørner af kloden og afstå fra at hindre den. Vores rederier er meget afhængige af ubegrænset adgang til havne over hele verden og principperne om fri handel. Jeg er derfor glad for, at de skadelige pro­tek­tio­ni­sti­ske for­an­stalt­nin­ger, der oprindeligt blev foreslået i det første strategiudkast, er blevet elimineret," sagde Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier.

Det nye forslag anerkender også i højere grad havnenes afgørende rolle i den grønne omstilling af den maritime industri med specifikt fokus på infrastruktur til alternative brændstoffer og faciliteter til håndtering og transport af CO2 (CCS).

MEP Bergur Løkke Rasmussen har endvidere formået at få inkluderet et forslag om et Europæisk Havneatlas, som skal være med til at understøtte den grønne omstilling. Den vedtagne rapport fremhæver derudover behovet for øget sikkerhed i europæiske havne i bestræbelserne på at bekæmpe organiseret kriminalitet og smugling af ulovlige stoffer. Med lov­giv­nings­i­ni­ti­a­ti­vet opfordrer Parlamentet Kommissionen til at fremlægge en europæisk havnestrategi inden udgangen af 2024.