Seneste nyt
Klima

90 procent i 2040: Danske Rederier hilser ambitiøst EU-klimamål velkomment

EU har i dag præsenteret Unionens klimamål for 2040: Udledningerne af drivhusgasser skal nedbringes med 90 procent senest i 2040. Den ambitiøse målsætning vækker glæde i Danske Rederier.

Det kræver ambitiøse målsætninger såvel som ambitiøs og effektiv implementering, hvis vi for alvor skal rykke i forhold til den grønne omstilling og nå målet om kli­ma­neut­ra­li­tet i 2050. 

Derfor hilser Danske Rederier EU’s nye klimamål om, at den samlede udledning af drivhusgasser skal reduceres med 90 procent i 2040 velkomment.  

EU’s nye ambitiøse klimamål anerkender det europæiske klimaråds anbefaling, som peger på 90-95 procent reduktion sammenlignet med 1990 i 2040. Den målsætning har den danske regering som det første medlemsland støttet aktivt.  

Herfra handler det om at få den flotte målsætning omsat til konkret regulering. 

”Det er godt, at EU og den danske regering går forrest på kli­ma­dags­or­de­nen. Nu ligger der en stor og væsentlig opgave i at få udarbejdet den konkrete regulering, der skal gøre 90-procentsmålet til virkelighed,” siger Nina Porst, direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier.  

Nu ligger der en stor og væsentlig opgave i at få udarbejdet den konkrete regulering, der skal gøre 90-procentsmålet til virkelighed
Nina Porst, direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier

I Danske Rederier er man i sagens natur særligt interesserede i, hvad ny EU-regulering vil indebære for skibsfarten. I forvejen har man i FN’s internationale sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion, IMO, vedtaget en meget ambitiøs målsætning om, at den globale skibsfart skal være klimaneutral omkring 2050. 

”Skibsfart er et globalt erhverv. Derfor har vi brug for global regulering, når skibsfartens klimaaftryk skal nedbringes. Det er nødvendigt, at ny EU-regulering og ny IMO-regulering spiller sammen. Jeg håber, at EU’s høje am­bi­tions­ni­veau og arbejde med at udforme den nødvendige regulering kan være med til at skubbe på arbejdet i IMO, så vi kan få en global kli­ma­re­gu­le­ring af skibsfarten på plads,” siger Nina Porst. 

I Danske Rederier håber man, at det belgiske EU-formandskab vil prioritere arbejdet med at få udarbejdet den konkrete regulering, der skal være med til at gøre det flotte 90 procents mål til virkelighed. 

Fakta:

Skibsfart udleder 3% af de globale GHG-emissioner 

Skibsfart skal i 2030 levere på EU’s 55%-reduktionsmål gennem EU ETS og brændstofkrav (FuelEU Maritime) 

IMO har vedtaget mål om kli­ma­neut­ra­li­tet omkring 2050 og et pejlemærke på 70-80% GHG-reduktion i 2040 

Link til kommuniké fra Kommissionen (på engelsk)