Seneste nyt
Klima

Historisk klimaaftale for skibsfarten på plads

Landene i FN’s sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion IMO er blevet enige om en klimaaftale, der sætter et klart mål om kli­ma­neut­ra­li­tet for den globale skibsfart i 2050 og opstiller en række pejlemærker på vejen. Danske Rederier har arbejdet for en ambitiøs aftale og er meget tilfreds med resultatet.

Der er blevet forhandlet ud på de små timer i dagevis i London. 

De 175 lande i FN’s sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion IMO har de sidste to uger været samlet til ma­ra­ton­for­hand­lin­ger i or­ga­ni­sa­tio­nens hovedkvarter, og fredag stod det klart, at landene er blevet enige om en ambitiøs klimaaftale for skibsfarten. 

Aftalen indeholder alle de elementer, som Danske Rederier har arbejdet for. Først og fremmest er målet om kli­ma­neut­ra­li­tet i 2050 en stor sejr at få alle 175 lande i IMO med på, mener Danske Rederier. 

Det er virkelig positivt for klimaet og historisk for skibsfarten, at IMO nu endelig sætter fart på den grønne omstilling.
Anne H. Steffensen, adm. direktør, Danske Rederier

”Det er virkelig positivt for klimaet og historisk for skibsfarten, at IMO nu endelig sætter fart på den grønne omstilling. Det viser, at der er en stærk global vilje til at tackle kli­ma­for­an­drin­ger­ne i sektoren, og lige nu er jeg både glad og lettet over, at det lykkedes,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier, som gerne vil rose regeringen med er­hvervs­mi­ni­ster Morten Bødskov i spidsen og Sø­fart­s­sty­rel­sen for deres store indsats. 

”Både er­hvervs­mi­ni­ste­ren og Sø­fart­s­sty­rel­sen har lagt alle kræfter i for at sikre en ambitiøs aftale også i månederne op til de afsluttende forhandlinger i denne uge, og det er vi enormt taknemmelige for. Deres store arbejde har båret frugt, og det fortjener de stor anerkendelse for,” siger Anne H. Steffensen. 

Udover målet om kli­ma­neut­ra­li­tet i 2050 indeholder aftalen også pejlemærker om absolutte reduktioner af driv­hus­ga­se­mis­sio­ner fra skibene på 20-30% i 2030 og 70-80% i 2040. Aftalen indeholder også en stram køreplan for at udvikle en standard for, hvad grønt brændstof egentlig er, og en afgift på fossile brændstoffer, der skal være med til at gøre det mere attraktivt at sejle grønt. Dertil kommer et mål om at mindst 5% af brændstoffer i den globale skibsfart skal være grønne i 2030. 

”Vi har fra dansk side længe haft fokus på at sikre, at der i aftalen er et tydeligt link mellem det overordnede mål og de værktøjer, der skal få os derhen. Det er der med aftalen her, og den sender et stærkt signal om viljen til at tage ansvar og handle hurtigt,” siger Anne H. Steffensen. 

Landene har med aftalen nikket til en tidslinje, som muliggør vedtagelse af den nødvendige regulering allerede i 2025 med mulighed for ikrafttrædelse i 2027. Endelig er der i aftalen en erkendelse af, at man skal kigge på et brændstofs fulde klimaaftryk og medregne produktionen og ikke kun kigge på udledningerne fra selve skibet. 

”Denne aftale sender et klart signal til investorer i produktion af de nye grønne brændstoffer og i nye grønne skibe om, at den grønne omstilling kommer til at ske og, at der er en plan for hvornår. Det kunne vi ikke have ønsket meget bedre,” siger Anne H. Steffensen.