Seneste nyt
Klima

Afgørende uge for grøn skibsfart

I denne uge samles medlemmerne af FNs sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion IMO til det, som kan blive et afgørende møde for en global kli­ma­re­gu­le­ring af skibsfarten. Danske Rederier vil til det sidste presse på for en ambitiøs aftale.

Der er talt og skrevet i uge-, måneds- og årevis om en kommende regulering af skibsfartens udledninger.

I denne uge kan afgørende brikker falde på plads, når nationerne i FNs Sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion IMO mødes til MEPC 80.

De helt store spørgsmål er, om landene ender med at finde fælles fodslag, så der kan vedtages en aftale om global kli­ma­re­gu­le­ring, og hvor højt am­bi­tions­ni­veau­et bliver.

”Vi har talt meget og længe om denne uges møde, og nu er det i sandhed afgørelsens time. Vi har sammen med både er­hvervs­mi­ni­ste­ren, Sø­fart­s­sty­rel­sen og vores medlemmer arbejdet længe på at forsøge at præge andre lande til at gå den grønne vej sammen med os. Meget snart får vi et resultat, og det er lidt med nerverne uden på tøjet, at vi tager hul på MEPC 80,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Først og fremmest er det afgørende for Danske Rederier, at landene i IMO skal vedtage, at den globale skibsfart skal være klimaneutral i 2050. Desuden skal landene gerne blive enige om både tekniske og økonomiske virkemidler, der skal skubbe industrien i den rigtige retning.   

Det er hånden på kogepladen nu, og vi skal have en aftale. Men vi er samtidig nødt til at have en ambitiøs aftale.
Anne H. Steffensen, adm. direktør, Danske Rederier

”Det er hånden på kogepladen nu, og vi skal have en aftale. Men vi er samtidig nødt til at have en ambitiøs aftale. Der er ikke tid til at udskyde beslutningen, og der er heller ikke tid til at vente med at få sat de egentlige reduktioner i gang. Derfor vil vi også presse på for et ambitiøst resultat til det sidste,” siger Anne H. Steffensen.

Hele ugen vil der være møder i IMOs hovedkvarter i London, og det er forventningen, at formanden vil træffe en konklusion om, hvad landene er enige om fredag. 

”Vi har en prioriteret liste med ønsker til den grønne omstilling af skibsfarten. Vi ser gerne, at der kommer en pris på udledninger, som kan lukke prisforskellen mellem fossile og de nye grønne brændstoffer. Vi ønsker en klar definition af, hvad grønne brændstoffer er. Og vi bakker op om en model, hvor midler fra en drivhusafgift på den globale skibsfart kan bruges til at hjælpe ud­vik­ling­s­lan­des grønne omstilling. Vi skal have de forskellige instrumenter i spil for at nå til kli­ma­neut­ra­li­tet i 2050 – det haster,” siger Anne H. Steffensen.