Pressemeddelse
Klima

Danske Rederier: Grønne korridorer er en strålende ide

Danmark og USA slår sig sammen med Maersk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping og finansierer forun­der­sø­gel­ser af grønne korridorer i fem lande i det globale syd. Danske Rederier bifalder initiativet.

For at gøre skibsfart klimaneutral, har vi brug for grønne korridorer rundt om i verden, hvor skibe kan tanke grønne brændstoffer. Derfor vil Danmark og USA udforske potentialet for grønne skibsruter sammen med Maersk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

”Med aftalen understreger vi Danmarks rolle som skibsnation og foregangsland i kampen for en grøn skibsfart. Vi skal have con­tai­ner­ski­be­ne over på nye brændstoffer, og det kan kun ske i samarbejde mellem verdens lande og de maritime virksomheder. Partnerskabet her er et skoleeksempel på, hvordan vi skal drive den grønne omstilling til søs,” siger er­hvervs­mi­ni­ster Morten Bødskov.

Global South Green Corridors-projektet sigter mod at vise, at grønne maritime korridorer kan hjælpe med at skabe bæredygtig grøn vækst og job i ud­vik­ling­s­lan­de. Samtidig viser det, at grønne korridorer er en vigtig faktor for at sikre en retfærdig og lige grøn omstilling af global skibsfart.

Global South Green Corridors-projektet er en strålende idé, der vil hjælpe lande i Global South med at gøre bæredygtig brug af deres ressourcer og yde et afgørende bidrag til at nå målet om klimaneutral skibsfart. Det er en win-win for alle
Anne H. Steffensen, administrerende direktør for Danmarks Rederiforening

”Global South Green Corridors-projektet er en strålende idé, der vil hjælpe lande i Global South med at gøre bæredygtig brug af deres ressourcer og yde et afgørende bidrag til at nå målet om klimaneutral skibsfart. Det er en win-win for alle,” sagde Anne H. Steffensen, ad­mi­ni­stre­ren­de direktør for Danmarks Rederiforening.

Projektet vil ind­led­nings­vist udføre forun­der­sø­gel­ser i Namibia, Panama og Fiji. Der forventes snart at blive annonceret yderligere to deltagende lande.

”Vi kommer til at have brug for enorme mængder af grønne brændstoffer, og mange lande i det globale syd vil forhåbentlig være i stand til at omsætte deres store vedvarende ener­gires­sour­cer til profitable for­ret­nings­pro­jek­ter og dermed hjælpe os med at nå vores ambitiøse klimamål,” sagde Anne H. Steffensen.

Danmark bidrager med fem mio. kroner til partnerskabet. Sammen med 10 mio. kroner fra hhv. det amerikanske ener­gi­mi­ni­ste­ri­um og Mærsk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping giver det 25 mio. kroner til projektet.