Bestyrelsen

Fær­ge­re­de­ri­er­nes bestyrelse

  • Formand: Adm. direktør Carsten Jensen, MOLSLINJEN A/S 
  • Næstformand: Adm. direktør Carsten Nørland, Scandlines Danmark
  • Be­sty­rel­ses­med­lem: Adm. direktør Kristian Durhuus, ForSea Helsingør ApS
  • Fær­ge­re­de­ri­er­ne: Vice adm. direktør, Jacob K. Clasen, Danske Rederier