Arbejdsforhold

DIS Lønstatistik

Medlemmer af Danske Rederier og Fær­ge­re­de­ri­er­ne skal indberette løndata for deres søfarende, der gør tjeneste på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Lø­nind­be­ret­nin­ger­ne skal sendes til Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning.

Som led i løn­sta­ti­stik­ken for DIS-skibe er der behov for, at rederierne også sender lø­nind­be­ret­nin­ger til Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning for de landansatte. Ved indberetning af lønstatistik for de landansatte vil rederiet samtidig få adgang til Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­nings løn­sta­ti­stik­da­ta­ba­se, NetStat.

Log ind og læs mere om DIS-løn­sta­ti­stik­ken nedenfor, hvor du også kan finde relevante vejledninger til indberetning af løndata, adgang til NetStat mv.