Arbejdsforhold

Bar­sels­ud­lig­nings­ord­ning

Danske Rederier administrerer Bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen for re­de­ri­er­hver­vet, hvor de tilmeldte rederiers udgifter til ansattes løn udlignes under disses barselsorlov.

Indmeldelse i Bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen for re­de­ri­er­hver­vet kan ske for re­de­ri­virk­som­he­der, virksomheder med mobile eller offshore installationer eller virksomheder, der på anden vis har tilknytning til det maritime erhverv.

Ordningen, der er bran­che­spe­ci­fik, hører under den fælles udligning på DA-området. Her udlignes de tilmeldte rederiers udgifter til ansattes løn under disses barselsorlov. Refusion sker på baggrund af den udbetalte løn til medarbejdere på barselsorlov.

Virksomheder kan anmode om optagelse i ordningen ved at kontakte barsel@danishshipping.dk 

Al korrespondance sker i dag elektronisk, herunder indberetning til ordningen samt opkrævning af bidrag for rederiets ansatte. Ansøgning om refusion fra ordningen ved udbetaling af løn til medarbejdere på barselsorlov sker ligeledes direkte i bar­sels­sy­ste­met.

Yderligere information om ordningen kan søges i pjecen 'Bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen for re­de­ri­er­hver­vet', som er at finde i bunden af siden.

Spørgsmål til ordningen kan rette til e-mail barsel@danishshipping.dk eller på telefon 33 48 92 20 (mandag til fredag ml. 10.00-12.00)

Download pjece om Bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen her