Maritime Leadership

Maritime Leadership ruster både nuværende og kommende ledere til fremtidens udfordringer med fokus på ledelse både til søs og til lands.

Med udgangspunkt i en maritim forståelse skaber le­der­ud­dan­nel­sen bedre ledere, ved at give dem ny viden, som let kan overføres til hverdagen.

Nogle af de pro­blem­stil­lin­ger ledere fra re­de­ri­kon­to­rer­ne har findes præcis magen til ude på skibene. Så le­del­ses­mæs­sigt er det de samme udfordringer man står overfor uanset om man er det ene eller det andet sted.

Kurserne gennemføres af en række kompetente undervisere med hvert deres speciale og erfaringer og som en kombination af korte teorioplæg og gruppebaseret er­fa­rings­ud­veks­ling. Deltagernes rolle som rederiets repræsentant/leder vil være i fokus gennem de forskellige emner.

Program

Modul 1:

Tale- & præ­sen­ta­tions­tek­nik med fokus på kropssprog
Ansættelsesret og overenskomst­for­hold 

Modul 2:

Kon­flikt­be­hand­ling/håndtering af modstand
DISC profil
"7 gode vaner"

Om aftenen har deltagerne mulighed for at pleje deres netværk gennem forskellige sociale arrangementer.

Kontakt os på  academy@danishshipping.dk hvis du ønsker yderligere information om kurset.

Persondata

Ved tilmelding på NemTilmeld skal du som minimum oplyse følgende del­ta­gero­p­lys­nin­ger: 

Navn 
Stil­lings­be­teg­nel­se 
Firmanavn og -adresse 
E-mailadresse 
Telefon-/mobilnummer 
 
Ovenstående data vil blive gemt i fem år sammen med information om kursustype og -tidspunkt. 

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en om­struk­tu­re­ring eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i over­ens­stem­mel­se med den til enhver tid gældende per­son­da­ta­lov­giv­ning. 

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af per­so­nop­lys­nin­ger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Danske Rederier på info@danishshipping.dk.