Introduktion til ship­pin­gin­du­stri­en

Det kan være en udfordring at blive ansat i et rederi uden nogen nævneværdig forudgående viden om ship­ping­bran­chen og hele det maritime økosystem.

Derfor afholder Danske Rederier jævnligt in­tro­duk­tions­se­mi­nar målrettet de stabs­funk­tio­ner m.v. som ikke er rene shipping medarbejdere, og derfor ofte kommer med en anden baggrund og erfaring.

Seminaret afholdes sædvanligvis i Danske Rederiers lokaler i Amaliegade i København, men i de tilfælde hvor det ikke er muligt, gennemfører vi det som et virtuelt online seminar.

Program:

  • Introduktion til Danske Rederier
  • De forskellige markeder og segmenter
  • Sikkerhed, Miljø og Maritim Forskning
  • Arbejdsmarked, Rekruttering og Uddannelse
  • Rammevilkår, herunder maritime juridiske aspekter

På seminaret vil der være god lejlighed til at stille spørgsmål til oplægsholderne fra Danske Rederiers forskellige afdelinger.

Deltagere:

Medarbejdere der ikke arbejder i shipping funktioner/ikke har shipping baggrund.