Uddannelse

Danish Shipping Academy

Med henblik på at sikre med­lem­s­re­de­ri­er­nes ansatte de bedst mulige kompetencer, tilbyder Danish Shipping Academy et bredt spektrum af uddannelser og kurser for såvel sejlende som landbaserede ansatte.

 Vi tilbyder bl.a. §16 -ar­bejds­mil­jø­kur­ser, ledelseskurser, samt kurser i ansættelsesret og sø­fart­s­lo­v­giv­ning for udenlandske se­ni­o­r­of­fi­ce­rer/skibsførere. 

Ligeledes udbyder Danish Shipping Academy ’Danish Shipping Education’, som er et to-årigt ud­dan­nel­ses­for­løb for shipping trainees i rederierne.