Miljø
International skibsfart

Svovl

Internationale regler bestemmer grænseværdier for svovl i skibes brændstoffer. Danske Rederier er fortalere for en restriktiv håndhævelse af reglerne.

FN’s internationale sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion, IMO, har vedtaget ambitiøse krav til det tilladte indhold af svovl i skibes brændstoffer.

Kravene fører til mindre luftforurening og dermed miljø- og sund­heds­mæs­si­ge fordele. Det kræver naturligvis, at reglerne overholdes og håndhæves tilstrækkeligt. 

I særlige svov­le­mis­sions­kon­tro­l­om­rå­der – såkaldte SECA’er – er det maksimale indhold af svovl i emissionerne allerede blevet reduceret til 0,1 procent pr. 1. januar 2015. Der er blandt andet SECA’er langs kysterne i Nordamerika samt hele Østersøen og Nordsøen og hele Middelhavet skal være et SECA fra 1. maj 2025. 

I Danmark har myndighederne sikret en effektiv overvågning og håndhævelse, hvilket har resulteret i, at reglerne i høj grad overholdes. 

Danske Rederier arbejder for at sikre en lige så effektiv håndhævelse af de når de globale regler, der tillader op til 0,5 procent svovl i emissionerne uden for SECA'erne. 

Nedenfor finder du Danske Rederiers Policy Paper vedrørende svovludledning. Her kan du læse mere om de udfordringer, svovlre­duk­tions­kra­vet medfører for dansk skibsfart.