Klima

Kli­ma­part­ner­ska­bet 'Det Blå Danmark'

I efteråret 2019 indgik regeringen et kli­ma­part­ner­ska­ber med 13 brancher i Danmark. Det førte til 21 anbefalinger fra Kli­ma­part­ner­ska­bet for Det Blå Danmark, hvor Danske Rederier var sekretariat.

Danmark har sat sig som mål at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030. På den baggrund tog den daværende regering initiativ til at nedsætte 14 kli­ma­part­ner­ska­ber med erhvervs repræsentanter på tværs af sektorer, som skulle komme med anbefalinger til, hvordan man skulle komme i mål. 

Hertil kommer et ønske om at nedbringe de globale udledninger. 

Ét af kli­ma­part­ner­ska­ber­ne blev indgået med Det Blå Danmark, hvor Søren Skou, tidl. CEO i A.P. Møller – Mærsk blev udpeget som formand. 

Danske Rederier har været sekretariat for arbejdet og været med til at sikre, at 21 forslag til regeringen blev afleveret i marts 2020. 

Forslagene er branchens eget bud på, hvordan skibsfarten kan blive klimaneutral i 2050 og bidrage til den danske målsætning om 70 procent reduktion i 2030. 

De 21 anbefalinger fordeler sig på fire kategorier: 

Ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet 

Havne og kystnær skibsfart 

Grønne brændstoffer 

Klimadiplomati 

Ud af de 21 anbefalinger er der seks forslag, som er Det Blå Danmarks egne initiativer. 

De seks initiativer er: 

Deling af rederiernes big data 

Fjernelse af ventetiden i havne 

Partnerskab om testskibe 

Etablering af et Maritimt Center of Excellence 

En global forskningsfond finansieret af skibsfarten 

Koordineret dansk indsats for tiltrækning af EU-midler 

To klare målsætninger 

Sammen med forslagene beskrev Kli­ma­part­ner­ska­bet for Det Blå Danmark to målsætninger: 

Målsætning 1: Kli­ma­neut­ra­li­tet i 2050, som ikke er baseret på kli­makom­pen­sa­tion. 

Målsætning 2: Det første oceangående nul-emissionsskib skal være i kommerciel drift i 2030. 

Du kan finde hele rapporten om Det Blå Danmarks forslag til regeringen nederst her på siden. Du kan også se en præsentation af rapporten fra bl.a. tidl. formand for Kli­ma­part­ner­ska­bet og CEO i A.P. Møller – Mærsk, Søren Skou herunder. 

Arbejdet kører nu videre i regeringens grønne Erhvervsforum, hvor CEO i A.P. Møller - Mærsk, Vincent Clerc er formand for Kli­ma­part­ner­ska­bet for Det Blå Danmark.